ประมวลภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพการอบรมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์  ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อ...

บทวิเคราะห์เคพีเอ็นทาวเวอร์ จากธนาคารกสิกรไทย

บทวิเคราะห์เคพีเอ็นทาวเวอร์ จากธนาคารกสิกรไทย

อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์เป็นอาคารที่ดูแลโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยอยู่ในกองทุน...